Verlof aanvragen

Alléén in bijzondere gevallen kan verlof buiten de officiële schoolvakanties worden toegestaan. Toestemming voor extra verlof moet schriftelijk en tijdig bij de directeur worden aangevraagd. De directeur is hierbij verplicht volgens de wet te handelen.

Voor extra verlofperiodes langer dan 10 aaneengesloten dagen per schooljaar moet u, naast de toestemming van de directeur, ook de goedkeuring krijgen van de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze 10 dagen zijn in geen geval bedoeld om een vakantie te vervroegen of te verlengen. Er mag geen extra verlof worden gegeven om bijvoorbeeld: een dagje uit te gaan, eerder te vertrekken of later terug te komen van vakantie of de vakantie te vervroegen in verband met lagere prijzen.

Het kan zijn dat de aard en functie van uw werk een vervroegde vakantie of een verlate thuiskomst met zich meebrengt. In dat geval overlegt u op school een schriftelijke verklaring van de werkgever waarin de situatie wordt uitgelegd en gemotiveerd. Een dergelijke verklaring wordt door de wet verplicht gesteld. In de leerplichtwet staat, dat het verlof gedurende de eerste twee lesweken van het schooljaar is uitgesloten. De schoolleiding is volgens de wet verplicht om "de aanwezigheid van leerlingen bij te houden en een ongeoorloofde afwezigheid te melden bij de leerplichtambtenaar".

Op school is een apart formulier verkrijgbaar voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind. We denken hierbij aan bruiloften, begrafenissen, jubilea, enzovoort. Ook dit formulier moeten we aan de onderwijsinspectie kunnen overleggen.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl