De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een gekozen team van 2 leerkrachten en 2 ouders die samen meekijken, meepraten, adviseren en soms meebeslissen over het beleid van de school.

De MR heeft rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in een regelement, waar een en ander in te zien is.
Vergaderen doen we 8 x per jaar. Nieuwsgierig? U bent van harte welkom! Kom een avond meekijken, de vergadering is vrij toegankelijk!

Is er iets in de school (of stichting) dat u aan het hart gaat en wilt u graag dat dit op de agenda geplaatst wordt? Dan kunt u een mail sturen aan de voorzitter Marian Janssen.
Natuurlijk kunt u ons ook eerst even informeel aanspreken op school.

Oudergeleding  
 
 Raymond Speijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Personeelsgeleding  
Marian Janssen (Voorzitter) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Astrid Stevens (tevens lid GMR) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen de Stichting Sint Bavo wordt onze school vertegenwoordigd in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) door twee MR leden (een ouder en een leerkracht). Tijdens de vergaderingen van de GMR wordt gesproken over zaken die alle scholen binnen de stichting aangaan.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl