Missie en Visie

Het onderwijs aan onze leerlingen is gericht op het verkrijgen en ontwikkelen van vertrouwen in de eigen unieke vaardigheden, talenten en mogelijkheden, dit in relatie tot anderen.

De Satelliet wil een school zijn waar elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt, een fijne schooltijd beleeft en zoveel mogelijk leert. We streven ernaar dat ieder kind succeservaringen opdoet en dat hij of zij daardoor vertrouwen krijgt in eigen kunnen. Het gehele team van de Satelliet zet zich hiervoor in.

De Satelliet wil een school zijn die kinderen verbindt.
Als leerlingen onze school verlaten, hopen we dat ze positief terugkijken op een schoolperiode waar ze geleerd hebben zich te verbinden met zichzelf, elkaar en hun omgeving. Inhoudelijk betekent dit dat zij zelfstandig denkend en handelend en met besef van eigen kunnen vol vertrouwen de wereld in gaan. Met de ervaring, dat zolang zij zich positief verbinden, zij nooit ergens alleen voor hoeven te staan.

Identiteit & cultuur:

Het kind staat bij ons altijd centraal.

"zonder relatie geen prestatie" (ontwikkeling) (Marcel van Herpen)

We vinden het belangrijk een ieder te accepteren en te waarderen zoals hij is, hierbij staan we open voor ander culturen, religies en leefstijlen. We zoeken actief verbinding met het kind en zijn achterban, door open, eerlijk en betrokken te zijn bij onze school. Een geaccepteerd en gewaardeerd kind voelt zich sterk, komt beter tot ontwikkeling. Dit bevordert het leerproces van het kind.

Normen en waarden:

Rust, duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur zijn op onze school belangrijke waarden. Wij gaan positief met elkaar om; een samenleving vorm je immers samen. Hierbij horen saamhorigheid en respect voor elkaar.

"Zodra een kind zich veilig en gezien voelt zal het zich kunnen ontwikkelen"
Gedreven en geïnspireerd door het gedachtegoed van Luc Stevens: relatie, competentie en autonomie en ondersteund vanuit positieve verwachtingen werken wij actief aan een schoolklimaat waarin een ieder zich veilig voelt, zich gerespecteerd voelt en zelf (gepaste) verantwoordelijkheid draagt.

De Satelliet: de verbinding naar de omgeving

Zowel binnen als buiten de stichting Sint Bavo zoeken wij actief verbinding met andere scholen, andere professionals en ervaringsdeskundigen om elkaar te inspireren, te voeden en te ondersteunen.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl